تو را سپاس معلم

  تو شغل انبیاء داری معلـــم              مقام کبریــا داری معلــم
    برای خدمـت و تعلیم دانش            حضوری بی ریا داری معلم  

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-06 10:30:14

مقام معلم در شعر فارسی

ای نور خدا در نظر از روی تو ما را

بگذار که در روی تو بینیم خــــــدا را

تا نکهت جان‌بخش تو همراه صبا شد

خاصیت عیسی‌ست دم باد صبــــا را

هر چند که در راه تو خوبان همه خاکند

حیف است که بر خاک نهی آن کف پا را

از :  هلالی جغتایی

برچسب ها:
زمان: 2015-06-06 10:30:14

قطعات ادبی «مقام معلم »

پنجره های کلاست را با پروانه ها فرش کرده ای و دیوارهای کلاست را با بوسه شاپرک ها، نیمکت های کلاس، مثل کلام تو هیچ گاه بوی کهنگی نمی گیرند. کلاست باغچه ای از گل های همیشه بهار است که عطر زندگی را از جانت می آکنند.

برچسب ها: کلاست
زمان: 2015-06-06 10:30:14

تحلیل و تشریح غزل گفتم غم تو دارم

نکته و تست 6

نکته و تست 5

نگاهی به ادبیات غنایی و تعلیمی

مقایسه تطبیقی مهتاب نیما و شب تاب کلیله و دمنه

نمونه سوال فارسی 1، پایه دهم متوسطه همراه با پاسخ

هوا سرد است و برف آهسته بارد

                           هوا سرد است و برف آهسته بارد           ز ابری ساكت و خاكستری رنگ      
                           زمین را بارش مثقال، مثقال                   فرستد پوشش فرسنگ، فرسنگ
                           سرود كلبه ی بی روزن شب                  سرود برف و باران است امشب
                            ولی از زوزه های باد پیداست                كه شب مهمان توفان است امشب
                             دوان بر پرده های برفها، باد                   روان بر بالهای باد ، باران
                             درون كلبه ی بی روزن شب                   شب توفانی سرد زمستان

                                                                                           مهدی اخوان ثالث

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 09:30:02

گلچین اشعار شهریار

نامـــه به رهــــا

لینک

خواندن نامه های بسیار زیبا و پند آموز  « نامه به رها » را به شما پیشنهاد می کنم .

 

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 09:30:02

حرف و انواع آن